Nationell tjänstedomän

Tjänstedomänen utvecklas och/eller förvaltas av Inera. Inera A&R ansvarar för kvalité inom teknik, informatik, arkitektur och testsviter/tjänsteproducenter, samt att domänen passar in i och har en tydlig roll i den sammantagna portföljen av nationella tjänstekontrakt. A&Rs kvalitetssäkringsprocess följs under utvecklings- och förvaltningsfasen.

Senast uppdaterad 2020-08-04