medarbetare - strategicresourcemanagement:persons:employee

Beskrivning

Syftet med tjänstedomänen är att förse övriga e-tjänster med kvalitetssäkrade och aktuella personuppgifter om personer som är anställda inom, eller arbetar på uppdrag av, organisationer inom vård och omsorg.

Tjänstekontrakten inom domänen används främst för att göra sökningar efter kontaktinformation och andra egenskaper för personer verksamma inom vård och omsorg. Tjänstekontrakten möjliggör också att e-tjänster kan lista tillgängliga medarbetare inom en specifik vårdenhet.

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
2.0_RC1 trunk
GetCommissionMembers
Details – e.g. name, titles and contact details – for members of a commission. Does not include protected persons.
2.0
GetCommissionMembersIncludingProtectedPerson
Details – e.g. name, titles and contact details – for members of a commission. Includes protected persons.
2.0
GetEmployee
Details – e.g. name, titles and contact details – for a specified person. Does not include protected persons.
2.0
GetEmployeeIncludingProtectedPerson
Details – e.g. name, titles and contact details – for a specified person. Includes protected persons.
2.0

Specifikationer

Domänversion
2.0_RC1 trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Domänversion
2.0_RC1 trunk
Arkitektur & Regelverk: Teknik Godkänd

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Inga tjänsteproducenter finns anslutna i den nationella tjänsteplattformens produktionsmiljö.

Tjänstekonsumenter

Inga tjänstekonsumenter finns anslutna i den nationella tjänsteplattformens produktionsmiljö.

Senast uppdaterad 2018-02-15