patientportal - infrastructure:eservicesupply:patientportal

Beskrivning

Syftet med denna tjänstedomän är att göra det möjligt för vården att skicka meddelande till invånare som är användare av invånarportal.

Tjänstekontrakten gör det möjligt att dels kontrollera om en individ är användare av en portal, och dels att skicka själva meddelandet.

Domäntyp

Nationell tjänstedomän

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
1.1 trunk
AddMessageToPatientPortalInbox
Used to adress messages to an individual thru the national patientportal
1.0 1.0
IsActiveUser
Used to check if an individual is a user in the national patientportal
1.0 1.0

Specifikationer

Domänversion
1.1 trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Domänversion
1.1 trunk
Arkitektur & Regelverk: Informatik Godkänd
Arkitektur & Regelverk: Säkerhet Godkänd
Arkitektur & Regelverk: Teknik Godkänd

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Is­Active­User­ Add­Message­To­Patient­Portal­Inbox­
Inera AB -- 1177 Vårdguidens e-tjänster
SE2321000016-92V4
1.x 1.x

Tjänstekonsumenter

Is­Active­User­ Add­Message­To­Patient­Portal­Inbox­
Inera AB -- SoapUI -- Tjänsteplattformsförvaltningen
SE5565594230-BCQ
1.x 1.x
Region Dalarna -- Tjänsteplattform
SE162321000180-0018
1.x 1.x
Region Gotland -- Journalia
SE162120000803-B05
1.x 1.x
Region Gotland -- Journalia
SE2321000016-AKSF
1.x 1.x
Region Gävleborg -- Tjänsteplattform
SE162321000198-001J
1.x 1.x
Region Jönköpings län
SE5567766992-CPW
1.x 1.x
Region Jönköpings län -- RTjP
SE162321000057-0141
1.x 1.x
Region Kalmar län -- Tjänsteplattform
SE162321000073-0065
1.x 1.x
Region Skåne -- Tjänsteplattform
SE162321000255-F12706
1.x 1.x
Region Stockholm -- Formulärtjänsten personaltjänst
SE2321000016-BGVL
1.x 1.x
Region Stockholm -- Patientens egen provhantering
SE2321000016-9N6J
1.x 1.x
Region Stockholm -- REALQ
SE5565594230-B93
1.x 1.x
Region Stockholm -- REALQ -- Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
SE5565594230-B2H
1.x 1.x
Region Stockholm -- Tjänsteplattform
SE2321000016-7P35
1.x 1.x
Region Värmland -- Cosmic -- VRI
SE162321000156-4KKH
1.x 1.x
Region Västerbotten -- Gynop -- GynOpVis
SE162321000222-0008
1.x 1.x
Region Örebro län -- Tjänsteplattform
SE162321000164-0090
1.x 1.x
Stockholms läns landsting -- Cosmic -- Capio St Göran
SE5565189692-B03
1.x 1.x
Västra Götalandsregionen -- Regionalt Cancercentrum -- INCA
SE2321000131-S000000016089
1.x 1.x

Senast uppdaterad 2019-07-16