mätdata från mätutrustning - ihe:pcd:dec

Beskrivning

Denna tjänstedomän beskriver den svenska tillämpningen av IHE-profilen PCD-01 inom ramen för Continua Guidelines 2016, Observation Upload. Domänen innehåller ett tjänstekontrakt för inrapportering av mätdata från personliga insamlingspunkter (exempelvis "back-end" från en monitoreringsapp med anslutna sensorer) och från medicinteknisk utrustning. Tjänsteproducenten som tar emot inrapporterad mätdata är ett försystem till journalsystemet. Mottagen mätdata kan tillämpas som kliniskt beslutsunderlag men blir inte en journalhandling i och med mottagandet.

Domäntyp

Nationell tjänstedomän

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
1.0 trunk

Specifikationer

Domänversion
1.0 trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Domänversion
1.0 trunk
Arkitektur & Regelverk: Teknik Godkänd

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Inga tjänsteproducenter finns anslutna i den nationella tjänsteplattformens produktionsmiljö.

Tjänstekonsumenter

Inga tjänstekonsumenter finns anslutna i den nationella tjänsteplattformens produktionsmiljö.

Senast uppdaterad 2019-07-16