kvalitetsrapportering - followup:groupoutcomes:qualityreporting

Beskrivning

Syftet med denna tjänstedomän är att tillgängliggöra beräknade kvalitetsmått från olika register, system och andra källor, för att kunna jämföra vårdkvalitet mellan vårdenheter.

Tjänstedomänens tjänstekontrakt hämtar information om de olika kvalitetsmåtten och gör det möjligt att sammanställa denna information i kvalitetsrapporter.

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
1.0.1_RC2 2.0 2.0.1_RC1 trunk
GetQualityIndicators
Uppföljning kärnprocess - hantera utfall för grupper - kvalitetsrapportering
1.0 2.0 2.0 2.0

Specifikationer

Domänversion
1.0.1_RC2 2.0 2.0.1_RC1 trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Domänversion
1.0.1_RC2 2.0 2.0.1_RC1 trunk
Arkitektur & Regelverk: Informatik Godkänd Godkänd
Arkitektur & Regelverk: Säkerhet Godkänd
Arkitektur & Regelverk: Teknik Godkänd Godkänd Godkänd

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Get­Quality­Indicators­
Jönköpings läns landsting
SE5567766992-CPW
2.x
Landstinget i Kalmar län -- Kvalitetsregister -- kvalitetsrapportering.net
SE5565594230-BCP
2.x
Landstinget i Uppsala län -- UCR
SE162321000024-117R
2.x
Landstinget i Värmland -- Proxy
SE162321000156-B3K
2.x
Region Skåne -- CPUP
SE162321000255-F16769
2.x
Region Skåne -- Tjänsteplattform
SE162321000255-F12706
2.x
Svensk Ryggkirurgisk Förening -- Swespine
SE162321000057-0146
2.x
Västerbottens läns landsting -- Riksstroke
SE162321000222-0015
1.x, 2.x
Västra Götalandsregionen -- Regionalt Cancercentrum -- GIRD
SE2321000131-S000000015190
1.x, 2.x
Västra Götalandsregionen -- Regionalt Cancercentrum -- INCA
SE2321000131-S000000016089
2.x
Västra Götalandsregionen -- Signe
SE5565594230-BB9
2.x

Tjänstekonsumenter

Get­Quality­Indicators­
Inera AB -- SoapUI -- Tjänsteplattformsförvaltningen
SE5565594230-BCQ
1.x, 2.x
SKL -- Aggregeringstjänsten
SE5565594230-BF4
2.x
Stockholms läns landsting -- Öppen data plattform -- Kvalitetsrapportering
SE2321000016-7NG9
1.x, 2.x
Sveriges Kommuner och Landsting -- Vården i siffror -- Kvalitetsrapport
SE5565594230-B8R
1.x, 2.x

Senast uppdaterad 2018-01-16