dosordination - druglogistics:dosedispensing

Domäntyp

Nationell tjänstedomän

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
1.1.0 trunk
AvbestallOrginalforpackning
Ingen beskrivning hittades.
1.0 1.0
BestallOrginalforpackning
Ingen beskrivning hittades.
1.0 1.0
HamtaLokaltProduktsortiment
Ingen beskrivning hittades.
1.0 1.1
HamtaMeddelanden
Ingen beskrivning hittades.
1.0 1.0
HamtaOrginalforpackning
Ingen beskrivning hittades.
1.0 1.0
HamtaVardtagareinformation
Ingen beskrivning hittades.
1.0 1.0
SkapaVardtagare
Ingen beskrivning hittades.
1.0 1.0
SkickaMeddelanden
Ingen beskrivning hittades.
1.0 1.0
SokVardandeEnhet
Ingen beskrivning hittades.
1.0 1.0
UppdateraMeddelandeStatus
Ingen beskrivning hittades.
1.0 1.0
UppdateraVardtagareinformation
Ingen beskrivning hittades.
1.0 1.0

Specifikationer

Domänversion
1.1.0 trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Inga granskningar har gjorts av denna tjänstedomän.

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Hamta­Orginalforpackning­ Hamta­Meddelanden­ Hamta­Vardtagareinformation­ Hamta­Lokalt­Produktsortiment­ Sok­Vardande­Enhet­ Skicka­Meddelanden­ Skapa­Vardtagare­ Uppdatera­Meddelande­Status­ Bestall­Orginalforpackning­ Uppdatera­Vardtagareinformation­ Avbestall­Orginalforpackning­
Apoteket AB -- Apotekstjänster -- ANNULLERAD!
SE165561386532-B01
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
eHälsomyndigheten -- SOL Receptpartner
SE5567634778xxx
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x

Tjänstekonsumenter

Hamta­Orginalforpackning­ Hamta­Meddelanden­ Hamta­Vardtagareinformation­ Hamta­Lokalt­Produktsortiment­ Sok­Vardande­Enhet­ Skicka­Meddelanden­ Skapa­Vardtagare­ Uppdatera­Meddelande­Status­ Bestall­Orginalforpackning­ Uppdatera­Vardtagareinformation­ Avbestall­Orginalforpackning­
Inera AB -- Pascal -- Support
HSASERVICES-103X
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Inera AB -- SoapUI -- Tjänsteplattformsförvaltningen
SE5565594230-BCQ
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Inera AB -- eOrdination -- Internet
SE5565594230-BCV
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Inera AB -- eOrdination -- Sjunet
HSASERVICES-10H3
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Blekinge -- NCS Cross -- Pascal
SE162321000081-0013
1.x
Region Halland -- VAS -- Pascal
SE162321000115-F10040
1.x
Region Sörmland -- NCS Cross -- Pascal
SE162321000032-4LGJ
1.x
Region Västerbotten -- NCS Cross -- Pascal
SE162321000222-0B09
1.x
Region Västernorrland -- NCS Cross
SE162321000206-B54
1.x
Region Västernorrland -- NCS Cross -- Pascal
SE162321000206-0012
1.x
Region Örebro län -- NCS Cross
SE162321000164-0119
1.x

Senast uppdaterad 2019-07-16