vårdochomsorgsutbud - supportprocess:serviceprovisioning:healthcareoffering

Beskrivning

Syftet med denna tjänstedomän är att göra det möjligt för både vårdprofession och invånare att söka efter vårdtjänster, samt var dessa utförs. Tjänstekontrakten inom denna domän gör det möjligt att söka efter vem som kan utföra en viss typ av vårdtjänst, var vårdtjänsten utförs och ge detaljerad information om utföraren är lämplig att utföra vårdtjänsten.

Domäntyp

Nationell tjänstedomän

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
1.0.1 2.0_RC4 trunk
GetCareServiceOfferings
operativt processtöd:tillgängliggöra tjänst :vårdochomsorgsutbud
2.0 2.0
GetHealthcareOfferings
operativt processtöd:tillgängliggöra tjänst :vårdochomsorgsutbud
1.0
GetMasterDataChangeSet
operativt processtöd:tillgängliggöra tjänst :vårdochomsorgsutbud
1.0
GetOfferingCatalogues
operativt processtöd:tillgängliggöra tjänst :vårdochomsorgsutbud
1.0 1.0
GetOfferings
operativt processtöd:tillgängliggöra tjänst :vårdochomsorgsutbud
GetProducts
operativt processtöd:tillgängliggöra tjänst :vårdochomsorgsutbud
1.0
GetServiceProviders
operativt processtöd:tillgängliggöra tjänst :vårdochomsorgsutbud
UpdateCareServiceOfferings
operativt processtöd:tillgängliggöra tjänst :vårdochomsorgsutbud
2.0 2.0
UpdateHealthcareOfferings
operativt processtöd:tillgängliggöra tjänst :vårdochomsorgsutbud
1.0
UpdateOfferings
operativt processtöd:tillgängliggöra tjänst :vårdochomsorgsutbud
UpdateProducts
operativt processtöd:tillgängliggöra tjänst :vårdochomsorgsutbud
1.0

Specifikationer

Domänversion
1.0.1 2.0_RC4 trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Domänversion
1.0.1 2.0_RC4 trunk
Arkitektur & Regelverk: Informatik Godkänd Godkänd
Arkitektur & Regelverk: Säkerhet Godkänd Godkänd
Arkitektur & Regelverk: Teknik Godkänd Godkänd

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Update­Products­ Update­Healthcare­Offerings­ Get­Healthcare­Offerings­ Get­Master­Data­Change­Set­ Get­Products­
Region Skåne -- Tjänsteplattform
SE162321000255-F12706
1.x
Stockholms läns landsting -- Tjänsteplattform
SE2321000016-7P35
1.x

Tjänstekonsumenter

Update­Products­ Update­Healthcare­Offerings­ Get­Healthcare­Offerings­ Get­Master­Data­Change­Set­ Get­Products­
Inera AB -- 1177 Vårdguidens e-tjänster -- Erbjuden Etjänst
HSASERVICES-1005
1.x
Inera AB -- HJV -- 2.0
SE2321000016-9JJG
1.x

Senast uppdaterad 2018-09-27