processdevelopment:infections

Domäntyp

Applikationsspecifik tjänstedomän

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
1.0.1 trunk
DeleteActivity
Removes an Activity from Infektionsverktyget
1.0 1.0
DeleteCareEncounter
Removes a Care Encounter from Infektionsverktyget
1.0 1.0
DeleteCondition
Removes a Condition from Infektionsverktyget
1.0 1.0
DeleteLaboratoryReport
Removes a Laboratory Report from Infektionsverktyget
1.0 1.0
DeletePrescription
Removes a prescription from Infektionsverktyget
1.0 1.0
DeletePrescriptionReason
Removes a prescription reason from Infektionsverktyget
1.0 1.0
ProcessActivity
Submission of activity information to Infektionsverktyget
1.0 1.0
ProcessCareEncounter
Submission of care encounter information to Infektionsverktyget
1.0 1.0
ProcessCondition
Submission of condition information to Infektionsverktyget
1.0 1.0
ProcessLaboratoryReport
Submission of laboratory report information to Infektionsverktyget
1.0 1.0
ProcessPrescriptionReason
Submission of prescription reason information to Infektionsverktyget
1.0 1.0

Specifikationer

Domänversion
1.0.1 trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Domänversion
1.0.1 trunk
Äldre granskningsprocess: Teknik Godkänd

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Process­Prescription­Reason­ Delete­Prescription­ Delete­Activity­ Process­Laboratory­Report­ Process­Condition­ Delete­Condition­ Process­Care­Encounter­ Delete­Prescription­Reason­ Process­Activity­ Delete­Laboratory­Report­ Delete­Care­Encounter­
Mawell -- Infektionsverktyget
HSASERVICES-10BK
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x

Tjänstekonsumenter

Process­Prescription­Reason­ Delete­Prescription­ Delete­Activity­ Process­Laboratory­Report­ Process­Condition­ Delete­Condition­ Process­Care­Encounter­ Delete­Prescription­Reason­ Process­Activity­ Delete­Laboratory­Report­ Delete­Care­Encounter­
Inera AB -- SoapUI -- Tjänsteplattformsförvaltningen
SE5565594230-BCQ
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Landstinget Blekinge -- NCS Cross -- VRI
SE162321000081-0003
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Landstinget Dalarna -- Tjänsteplattform
SE162321000180-0018
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Landstinget Sörmland -- Analytix
SE165561187179-B0Q
1.x 1.x
Landstinget Sörmland -- VRI
SE162321000032-4NGT
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Landstinget Västmanland -- Tjänsteplattform
SE162321000172-0045
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Landstinget i Kalmar län -- ADBakt -- VRI
SE162321000073-0045
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Landstinget i Kalmar län -- Cosmic
SE162321000073-0018
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Landstinget i Värmland -- Cosmic -- VRI
SE162321000156-4KKH
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Norrbottens läns landsting -- VAS -- VRI
SE162321000230-B04
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Gotland -- ADBakt
SE162120000803-B02
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Gävleborg -- Tjänsteplattform
SE162321000198-001J
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Halland -- VAS -- VRI
SE162321000115-F10024
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Jämtland Härjedalen -- Analytix
SE2321000214-B12
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Jämtland Härjedalen -- Cosmic
SE2321000214-B0Z
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Jämtland Härjedalen -- VAS -- Analytix
SE2321000214-B0K
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Jönköpings län -- Cosmic -- VRI
SE2321000057-0059
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Jönköpings län -- WeAdd ROS
SE162321000057-0109
1.x 1.x
Region Kronoberg -- ADBakt -- VRI
SE162321000065-B0K
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Kronoberg -- Cosmic -- VRI
SE162321000065-B0H
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Skåne -- Tjänsteplattform
SE162321000255-F12706
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Uppsala -- Cosmic
SE162321000024-115H
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Västernorrland -- Tjänsteplattform
HSASERVICES-10F7
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Örebro län -- Tjänsteplattform
SE162321000164-0090
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Örebro län -- Tjänsteplattform
SE162321000164-0152
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Östergötland -- Cosmic -- VRI
SE2321000040-AA075
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Stockholms läns landsting -- Cosmic -- Capio St Göran
SE5565189692-B03
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Stockholms läns landsting -- Tjänsteplattform
SE2321000016-7P35
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Västerbottens läns landsting -- VRI
SE162321000222-B0P
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Västra Götalandsregionen -- Tjänsteplattform
SE2321000131-S000000002404
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Västra Götalandsregionen -- Tjänsteplattform
SE2321000131-S000000013503
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x

Senast uppdaterad 2018-09-27