engagemangsindex - itintegration:engagementindex

Beskrivning

Engagemangsindex är en stödtjänst som används av en tjänsteplattform. Informationen i indexet syftar till att minimera antalet anrop som en tjänstekonsument behöver göra för att få information om en specifik patient. Från indexet får tjänstekonsumenten information om vilka tjänsteproducenter som har information om den specifika patienten. Det räcker därmed att tjänstekonsumenten anropar dessa istället för att anropa alla tjänsteproducenter och fråga vilka av dem som har information om den specifika patienten. Indexet i sig innehåller inte någon patientinformation.

Domäntyp

Nationell tjänstedomän

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
1.0.1 1.0.5 trunk
FindContent
Service for searching the content of an engagement index
1.0 1.0 1.0
GetUpdates
Service for fetching engagement updates from a healthcare facility
ProcessNotification
Service for an engagement index to notify a subscriber of changes to the content that happen through an update
1.0 1.0 1.0
Update
Service for adding, updating and removing content to/from engagement index
1.0 1.0 1.0

Specifikationer

Domänversion
1.0.1 1.0.5 trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Domänversion
1.0.1 1.0.5 trunk
Arkitektur & Regelverk: Informatik Underkänd Underkänd
Arkitektur & Regelverk: Säkerhet Godkänd Godkänd
Arkitektur & Regelverk: Teknik Godkänd Godkänd

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Process­Notification­ Find­Content­ Update­
Inera AB -- 1177 Vårdguidens e-tjänster
SE2321000016-92V4
1.x
Inera AB -- Tjänsteplattform -- Nationella tjänster
HSASERVICES-106J
1.x 1.x 1.x
Region Skåne -- Tjänsteplattform
SE162321000255-F12706
1.x
Region Örebro län -- Tjänsteplattform
SE162321000164-0090
1.x

Tjänstekonsumenter

Process­Notification­ Find­Content­ Update­
Atlan AB -- WebDoc
SE5564276581-B03
1.x
CGM -- J4
SE165565690913-B5B
1.x
Fristående tidboken
SE2321000016-C4N3_OLD
1.x
Inera AB -- 1177 Vårdguiden -- Rådgivningsstödet
HSASERVICES-10J5
1.x
Inera AB -- 1177 Vårdguidens e-tjänster
SE2321000016-92V4
1.x 1.x
Inera AB -- 1177 Vårdguidens e-tjänster -- Formulärmotor
SE2321000016-8K5D
1.x
Inera AB -- 1177 Vårdguidens e-tjänster -- Fristående tidbok
SE2321000016-8QG7
1.x
Inera AB -- 1177 Vårdguidens e-tjänster -- Fristående tidbok
SE2321000016-C4N3
1.x
Inera AB -- 1177 Vårdguidens e-tjänster -- Fristående tidbok
SE2321000016-5XFW
1.x 1.x
Inera AB -- SoapUI -- Tjänsteplattformsförvaltningen
SE5565594230-BCQ
1.x 1.x 1.x
Inera AB -- Svevac
SE5565594230-B8C
1.x
Inera AB -- Svevac
SE5565594230-B49
1.x
Inera AB -- Tjänsteplattform -- Nationella tjänster
5565594230
1.x
Inera AB -- Tjänsteplattform -- Nationella tjänster
HSASERVICES-106J
1.x
Landstinget Blekinge -- NCS Cross
SE165560527466-0004
1.x
Landstinget Dalarna -- Tjänsteplattform
SE162321000180-0018
1.x
Landstinget Sörmland -- EI -- Uppdateringar
SE162321000032-4TM7
1.x
Landstinget Västmanland -- Tjänsteplattform
SE162321000172-0045
1.x
Landstinget i Kalmar län -- Cosmic
SE162321000073-0018
1.x
Landstinget i Kalmar län -- Hälsokontrollsystem - Insieme
SE162321000073-0091
1.x
Landstinget i Värmland -- Cosmic -- VRI
SE162321000156-4KKH
1.x
Landstinget i Värmland -- Sectra RIS
SE162321000156-B6S
1.x
Motala kommun -- Viva
SE5565594230-BGD
1.x
Norrbottens läns landsting -- Tjänsteplattform
SE162321000230-B0G
1.x
Pulsen_Omsorg_AB
SE5565594230-BFR
1.x
Region Gävleborg -- Tjänsteplattform
SE162321000198-001J
1.x
Region Halland -- Tjänsteplattform
SE162321000115-F1022
1.x
Region Halland -- Tjänsteplattform
SE162321000115-F10048
1.x
Region Jämtland Härjedalen -- Cosmic
SE2321000214-B1C
1.x
Region Jönköpings län -- AGFA Impax
SE162321000057-0090
1.x
Region Jönköpings län -- Cosmic
SE2321000057-0052
1.x
Region Jönköpings län -- Cosmic -- EI Update
SE2321000057-0115
1.x
Region Jönköpings län -- PMO -- (EI)
SE162321000057-0074
1.x
Region Jönköpings län -- RTjP
SE162321000057-0141
1.x
Region Jönköpings län -- T4
SE162321000057-0058
1.x
Region Kronoberg -- Cosmic
SE162321000065-B08
1.x
Region Kronoberg -- GE Centricity RIS
SE162321000065-B0V
1.x
Region Kronoberg -- Prosang
SE162321000065-B12
1.x
Region Kronoberg -- T4
SE162321000065-B10
1.x
Region Skåne -- Tjänsteplattform
SE162321000255-F12706
1.x
Region Uppsala -- Cosmic
SE162321000024-115R
1.x
Region Uppsala -- Prosang
SE162321000024-119K
1.x
Region Västernorrland -- NCS Cross
HSASERVICES-10F8
1.x
Region Örebro län -- Tjänsteplattform
SE162321000164-0090
1.x 1.x
Region Östergötland - Lifecare Dental
SE2321000040T-YY0051
1.x
Region Östergötland -- PIX2
SE2321000040-AA060
1.x
Stockholms läns landsting -- AGFA Impax
SE2321000016-9G3Q
1.x
Stockholms läns landsting -- Cosmic -- Capio St Göran
SE5565189692-B03
1.x
Stockholms läns landsting -- Tjänsteplattform
SE2321000016-7P35
1.x 1.x
Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB -- FlexLab
HSASERVICES-10JR
1.x
Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB -- Lifecare Cloud Services
SE5565594230-BDL
1.x
Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB -- Proxy -- NPÖ2Adapter
HSASERVICES-10KM
1.x
Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB -- Tieto Anslutningstjänst
SE5565594230-B5N
1.x
Unilabs AB -- ProSang
SE165561187179-B0V
1.x
Västerbottens läns landsting -- NCS Cross
SE162321000222-B0Z
1.x
Västra Götalandsregionen -- Tjänsteplattform
SE2321000131-S000000013503
1.x

Senast uppdaterad 2018-09-27