behörighetshantering - informationsecurity:authorization:pip

Beskrivning

Tjänstedomänens ändamål är att förse övriga tjänster med kvalitetssäkrad och aktuell behörighetsgrundande information.

Användningsområden utgörs främst av sökningar efter behörighetsgrundande egenskaper i form av information om personers uppdrag kopplade till organisation samt anställningsrelaterade och personliga egenskaper av betydelse för åtkomst till information, vilket ofta, men inte alltid, är relaterat till Patientdatalagen, PDL.

Domäntyp

Nationell tjänstedomän

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
2.0_RC1 trunk
GetCredentialsForPerson
Credentials - authorization properties such as commission and professional healthcare license - for a specified person.
2.0
GetCredentialsForPersonIncludingProtectedPerson
Credentials - authorization properties such as commission and professional healthcare license - for a specified person.
2.0
GetPersonAuthorizedToSystem
System roles for a specific person and a specific system. Does not include protected persons.
2.0
GetPersonAuthorizedToSystemIncludingProtectedPerson
System roles for a specific person and a specific system. Includes protected persons.
2.0

Specifikationer

Domänversion
2.0_RC1 trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Domänversion
2.0_RC1 trunk
Arkitektur & Regelverk: Informatik Underkänd
Arkitektur & Regelverk: Säkerhet Underkänd
Arkitektur & Regelverk: Teknik Godkänd

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Inga tjänsteproducenter finns anslutna i den nationella tjänsteplattformens produktionsmiljö.

Tjänstekonsumenter

Inga tjänstekonsumenter finns anslutna i den nationella tjänsteplattformens produktionsmiljö.

Senast uppdaterad 2018-05-23