behörighetshantering - informationsecurity:authorization:pip

Beskrivning

Tjänstedomänens ändamål är att förse övriga tjänster med kvalitetssäkrad och aktuell behörighetsgrundande information.

Användningsområden utgörs främst av sökningar efter behörighetsgrundande egenskaper i form av information om personers uppdrag kopplade till organisation samt anställningsrelaterade och personliga egenskaper av betydelse för åtkomst till information, vilket ofta, men inte alltid, är relaterat till Patientdatalagen, PDL.

Domäntyp

Nationell tjänstedomän

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
trunk

Specifikationer

Domänversion
trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Inga granskningar har gjorts av denna tjänstedomän.

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Inga tjänsteproducenter finns anslutna i den nationella tjänsteplattformens produktionsmiljö.

Tjänstekonsumenter

Inga tjänstekonsumenter finns anslutna i den nationella tjänsteplattformens produktionsmiljö.

Senast uppdaterad 2018-09-27