kvalitetsrapportering - followup:groupoutcomes:qualityreporting

Beskrivning

Syftet med denna tjänstedomän är att tillgängliggöra beräknade kvalitetsmått från olika register, system och andra källor, för att kunna jämföra vårdkvalitet mellan vårdenheter.

Tjänstedomänens tjänstekontrakt hämtar information om de olika kvalitetsmåtten och gör det möjligt att sammanställa denna information i kvalitetsrapporter.

Domäntyp

Extern tjänstedomän

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
2.0 2.0.1_RC1 3.0_RC1 3.0_RC2 trunk
GetDistributedQualityReport
Uppföljning kärnprocess - hantera utfall för grupper - kvalitetsrapportering
3.0 3.0 3.0
GetQualityIndicators
Uppföljning kärnprocess - hantera utfall för grupper - kvalitetsrapportering
2.0 2.0 3.0 3.0 3.0

Specifikationer

Domänversion
2.0 2.0.1_RC1 3.0_RC1 3.0_RC2 trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Domänversion
2.0 2.0.1_RC1 3.0_RC1 3.0_RC2 trunk
Arkitektur & Regelverk: Informatik Godkänd Underkänd Underkänd
Arkitektur & Regelverk: Säkerhet Godkänd Underkänd Godkänd
Arkitektur & Regelverk: Teknik Godkänd Godkänd Underkänd

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Get­Quality­Indicators­
Jönköpings läns landsting
SE5567766992-CPW
2.x
Landstinget i Kalmar län -- Kvalitetsregister -- kvalitetsrapportering.net
SE5565594230-BCP
2.x
Landstinget i Uppsala län -- UCR
SE162321000024-117R
2.x
Landstinget i Värmland -- Proxy
SE162321000156-B3K
2.x
Region Skåne -- CPUP
SE162321000255-F16769
2.x
Region Skåne -- Tjänsteplattform
SE162321000255-F12706
2.x
Svensk Ryggkirurgisk Förening -- Swespine
SE162321000057-0146
2.x
Sveriges Kommuner och Landsting -- Indikatordatabas
SE5565594230-BGL
2.x
Västerbottens läns landsting -- Gynop -- GynOpVis
SE162321000222-0008
2.x
Västerbottens läns landsting -- Riksstroke
SE162321000222-0015
1.x, 2.x
Västra Götalandsregionen -- Regionalt Cancercentrum -- GIRD
SE2321000131-S000000015190
1.x, 2.x
Västra Götalandsregionen -- Regionalt Cancercentrum -- INCA
SE2321000131-S000000016089
2.x
Västra Götalandsregionen -- Signe
SE5565594230-BB9
2.x

Tjänstekonsumenter

Get­Quality­Indicators­
Inera AB -- SoapUI -- Tjänsteplattformsförvaltningen
SE5565594230-BCQ
1.x, 2.x
Inera AB -- Öppendataplattform
SE5565594230-BG1
2.x
SKL -- Aggregeringstjänsten
SE5565594230-BF4
2.x
Stockholms läns landsting -- Öppen data plattform -- Kvalitetsrapportering
SE2321000016-7NG9
1.x, 2.x
Sveriges Kommuner och Landsting -- Vården i siffror -- Kvalitetsrapport
SE5565594230-B8R
1.x, 2.x

Senast uppdaterad 2018-09-27