patientrelationshantering - ehr:patientrelationship

Beskrivning

Patientrelationshantering registrerar och lagrar information om relationer mellan personal och patient. Tjänstekontrakten för Patientrelationshantering gör det möjligt för vårdpersonal att genom sina vårdsystem på ett flexibelt sätt hantera sina "egna" patientrelationer, samtidigt som samverkan möjliggörs med nationella e-tjänster som erbjuder direktåtkomst till patientuppgifter. Tjänstekontrakten specificerar bland annat hur patientrelationsunderlag ska hämtas ut för intern kontroll av patientrelation i vårdsystemet, hur anrop från ett vårdsystem ska göras för att kontrollera om patientrelation finns eller inte, och för att kunna ge patienten en sammanställd lista av dennes alla patientrelationer som finns registrerade hos vårdgivaren.

Domäntyp

Nationell tjänstedomän

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
1.0.1 trunk
CancelExtendedPatientRelation
Denna tjänst återkallar en patientrelation i patientrelationstjänsten.
1.0 1.0
CheckPatientRelation
Tjänst som kontrollerar om patientrelation mellan patienten och aktör föreligger.
1.0 1.0
DeleteExtendedPatientRelation
Tjänst som makulerar en patientrelation i patientrelationstjänsten.
1.0 1.0
GetExtendedPatientRelationsForPatient
Tjänst som läser registrerade patientrelationer med all information för en viss patient och viss vårdgivare.
1.0 1.0
GetPatientRelationsForCareProvider
Tjänst som läser alla giltiga patientrelationer för en viss vårdgivare med grundinformation.
1.0 1.0
GetPatientRelationsForPatient
Tjänst som läser giltiga patientrelationer för en viss patient och en viss vårdgivare med grundinformation.
1.0 1.0
RegisterExtendedPatientRelation
Tjänst som registrerar en patientrelation mellan en patient och en medarbetare.
1.0 1.0

Specifikationer

Domänversion
1.0.1 trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Domänversion
1.0.1 trunk
Äldre granskningsprocess: Teknik Godkänd

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Get­Extended­Patient­Relations­For­Patient­ Get­Patient­Relations­For­Care­Provider­ Delete­Extended­Patient­Relation­ Register­Extended­Patient­Relation­ Check­Patient­Relation­ Cancel­Extended­Patient­Relation­ Get­Patient­Relations­For­Patient­
Inera AB -- Säkerhetstjänst
SE5565594230-B9D
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x

Tjänstekonsumenter

Get­Extended­Patient­Relations­For­Patient­ Get­Patient­Relations­For­Care­Provider­ Delete­Extended­Patient­Relation­ Register­Extended­Patient­Relation­ Check­Patient­Relation­ Cancel­Extended­Patient­Relation­ Get­Patient­Relations­For­Patient­
Inera AB -- NPÖ -- ANNULLERAD!
HSASERVICES-10JN
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Inera AB -- NPÖ -- ANNULLERAD!
HSASERVICES-10JP
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Inera AB -- NPÖ -- ANNULLERAD!
SE165565594230-0016
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Inera AB -- NPÖ -- NPÖ2 ny
SE165565594230-0014
1.x
Inera AB -- Personuppgiftstjänsten -- samtyckesdialog - ANNULLERAD!
HSASERVICES-10GT
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Inera AB -- SoapUI -- Tjänsteplattformsförvaltningen
SE5565594230-BCQ
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Inera AB -- Svevac
SE5565594230-B8C
1.x 1.x 1.x
Sverige Kommuner och Landsting -- Svevac -- Sjunet
SE5565594230-B88
1.x 1.x 1.x
Sveriges Kommuner och Landsting -- Svevac
SE5565594230-B8F
1.x 1.x 1.x
Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB – Mobil PatientÖversikt – MPÖ
SE5565594230-B3B
1.x 1.x

Senast uppdaterad 2018-09-27