reumatism data - clinicalprocess:healthcond:rheuma

Beskrivning

Tjänstedomänen syftar till att tillmötesgå behovet av reumatikerpatienters direktåtkomst till sina sjukdomsspecifika data som en del i projektet ”Journal på nätet” och ”4D”.

OBS! Version 1.0_RC3 av denna tjänstedomän har endast tillstånd till en begränsad användning i den nationella tjänsteplattformen, se dess Arkitekturella Beslut för mer information.

Domäntyp

Nationell tjänstedomän

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
1.0_RC3 trunk
GetRheumatoidArthritisData
GetRheumatoidArthritis returnerar data lagrad i Reuma beslutsstödsjournal
1.0 1.0

Specifikationer

Domänversion
1.0_RC3 trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Domänversion
1.0_RC3 trunk
Arkitektur & Regelverk: Informatik Underkänd
Arkitektur & Regelverk: Säkerhet Underkänd
Arkitektur & Regelverk: Teknik Godkänd

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Inga tjänsteproducenter finns anslutna i den nationella tjänsteplattformens produktionsmiljö.

Tjänstekonsumenter

Inga tjänstekonsumenter finns anslutna i den nationella tjänsteplattformens produktionsmiljö.

Senast uppdaterad 2018-05-23