reumatism data - clinicalprocess:healthcond:rheuma

Beskrivning

Tjänstedomänen syftar till att tillmötesgå behovet av reumatikerpatienters direktåtkomst till sina sjukdomsspecifika data som en del i projektet ”Journal på nätet” och ”4D”.

OBS! Version 1.0_RC3 av denna tjänstedomän har endast tillstånd till en begränsad användning i den nationella tjänsteplattformen, se dess Arkitekturella Beslut för mer information.

Detta behov hanteras genom att kombinera andra tjänstekontrakt

Domäntyp

Extern tjänstedomän

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
1.0_RC3 trunk
GetRheumatoidArthritisData
GetRheumatoidArthritis returnerar data lagrad i Reuma beslutsstödsjournal
1.0 1.0

Specifikationer

Domänversion
1.0_RC3 trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Domänversion
1.0_RC3 trunk
Arkitektur & Regelverk: Informatik Underkänd
Arkitektur & Regelverk: Säkerhet Underkänd
Arkitektur & Regelverk: Teknik Godkänd

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Inga tjänsteproducenter finns anslutna i den nationella tjänsteplattformens produktionsmiljö.

Tjänstekonsumenter

Inga tjänstekonsumenter finns anslutna i den nationella tjänsteplattformens produktionsmiljö.

Senast uppdaterad 2018-09-27