ordination - clinicalprocess:activityprescription:prescribe

Beskrivning

Denna domänen är inte aktuellt längre och det är rest från Nodprojekte

Domäntyp

Nationell tjänstedomän

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
1.0.0_beta_r2037 trunk
AttachMedicationDispenseAuthorization
vård- och omsorg kärnprocess: hantera aktiviteter:ordination
2.0
ChangePrescription
Change prescription in the national prescription database.
1.0
CheckMedicationListVersion
vård- och omsorg kärnprocess: hantera aktiviteter:ordination
1.0
ConfirmPrescription
Confirmation of prescription in the national prescription database.
1.0
DiscontinueMedication
vård- och omsorg kärnprocess: hantera aktiviteter:ordination
2.0
DiscontinuePrescription
Discontinue prescription in the national prescription database.
1.0
GetActivePrescriptions
Get current prescriptions from to the national prescription database.
1.0
GetDispensedDrugs
vård- och omsorg kärnprocess: hantera aktiviteter:ordination
2.0
GetDispensedDrugsConsent
vård- och omsorg kärnprocess: hantera aktiviteter:ordination
2.0
GetInactivePrescriptions
Get inactive prescriptions from the national prescription database.
1.0
GetMedicationDispenseAuthorizations
vård- och omsorg kärnprocess: hantera aktiviteter:ordination
2.0
GetMedicationPrescriptions
vård- och omsorg kärnprocess: hantera aktiviteter:ordination
2.0
GetPrescriptionHistory
Get prescription history from to the national prescription database.
1.0
GetUnconfirmedPrescriptions
Get unconfirmed prescriptions from to the national prescription database.
1.0
RegisterDispensedDrugsConsent
vård- och omsorg kärnprocess: hantera aktiviteter:ordination
2.0
RegisterMedicationDispenseAuthorization
vård- och omsorg kärnprocess: hantera aktiviteter:ordination
1.0
RegisterMedicationPrescription
Vård- och omsorg kärnprocess: hantera aktiviteter:ordination
2.0
RegisterMedicationStatement
vård- och omsorg kärnprocess: hantera aktiviteter:ordination
1.0
RegisterPrescription
Registration of new prescription to the national prescription database.
1.0
RevokeDispensedDrugsConsent
vård- och omsorg kärnprocess: hantera aktiviteter:ordination
2.0
RevokeMedicationDispenseAuthorization
vård- och omsorg kärnprocess: hantera aktiviteter:ordination
2.0
SetMedicationListReviewNeeded
vård- och omsorg kärnprocess: hantera aktiviteter:ordination
1.0
SetMedicationListReviewed
vård- och omsorg kärnprocess: hantera aktiviteter:ordination
1.0
StopPrescriptionDispensation
Confirmation of prescription in the national prescription database.
1.0

Specifikationer

Domänversion
1.0.0_beta_r2037 trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Domänversion
1.0.0_beta_r2037 trunk
Äldre granskningsprocess: Informatik Godkänd
Äldre granskningsprocess: Säkerhet Godkänd
Äldre granskningsprocess: Teknik Godkänd

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Inga tjänsteproducenter finns anslutna i den nationella tjänsteplattformens produktionsmiljö.

Tjänstekonsumenter

Inga tjänstekonsumenter finns anslutna i den nationella tjänsteplattformens produktionsmiljö.

Senast uppdaterad 2018-09-27