ordinationslogistik - clinicalprocess:activityprescription:logistics

Beskrivning

Denna domänen är inte aktuellt längre och det är rest från Nodprojektet

Domäntyp

Nationell tjänstedomän

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
1.0.0_beta_r2037 trunk
GetDispensedDrugs
To be written.
1.0 1.0
PrintListOfDispensedDrugs
Print list of dispensed drugs from the dispensed drugs registry.
1.0 1.0

Specifikationer

Domänversion
1.0.0_beta_r2037 trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Domänversion
1.0.0_beta_r2037 trunk
Äldre granskningsprocess: Informatik Godkänd
Äldre granskningsprocess: Säkerhet Godkänd
Äldre granskningsprocess: Teknik Godkänd

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Inga tjänsteproducenter finns anslutna i den nationella tjänsteplattformens produktionsmiljö.

Tjänstekonsumenter

Inga tjänstekonsumenter finns anslutna i den nationella tjänsteplattformens produktionsmiljö.

Senast uppdaterad 2018-09-27