Arkitekturdokument

På denna sida återfinns länkar till T-böckerna, RIV Tekniska anvisningar samt mallar och anvisningar för SAD, Tjänstekontraktsbeskrivning och Arkitekturella beslut.

Om ni vill länka till dokumenten, använd mönstret http://rivta.se/documents/ARK_XXXX, där ARK-numret framgår i tabellen nedan. Ni kan också kopiera länken direkt från "Länk-kolumnen".

Genom att länka via ARK-numret kan vi säkra att länkarna blir beständiga även när dokumenten revideras och får nya namn.

Vägledning

ARK_0043 Användarhandledning för adressering och behörighetsstyrning med HSA information
ARK_0046 Referensarkitektur - Identitet och åtkomst
ARK_0047 Referensarkitektur - Nordic Reference Architecture for Personal Connected health and care Technology NYTT!

T-boken

ARK_0019 Referensarkitektur för vård och omsorg - T-boken Rev. B
ARK_0020 T-boken i kortform Rev. B

RIV Tekniska Anvisningar

ARK_0001 RIV Tekniska Anvisningar - Översikt 2.0
ARK_0002 RIV Tekniska Anvisningar - Basic Profile 2.1
ARK_0028 RIV Tekniska Anvisningar - Basic Profile - Valfria tillägg 2.1
ARK_0005 RIV Tekniska Anvisningar - Tjänsteschema 2.1
ARK_0006 RIV Tekniska Anvisningar - Domänschema 2.1
ARK_0007 RIV Tekniska Anvisningar - Konfigurationsstyrning
ARK_0008 RIV Tekniska Anvisningar - Öppen källkod
ARK_0034 RIV Tekniska Anvisningar - Tjänsteplattform
ARK_0036 RIV Tekniska Anvisningar - Transportkryptering
ARK_0038 RIV Tekniska Anvisningar - Binära bilagor
ARK_0040 RIV Tekniska Anvisningar - Parallella huvudversioner av ett tjänstekontrakt

Mallar

ARK_0026 Informationsspecifikation-Mall
ARK_0013 Software Architecture Document - Mall
ARK_0015 Tjänstekontraktsbeskrivning - Mall
ARK_0023 Arkitekturella beslut - Mall
ARK_0025 Icke-funktionella krav - Mall och exempel
ARK_0029 Dokumentation av följsamhet RIV TA för Tjänstedomän

Övriga dokument

ARK_0031 PDLIP RIV
ARK_0011 Klassificering av tjänstekontrakt
ARK_0027 Anvisning och mall namnsättning av tjänstedomän wiki format
ARK_0037 Information om kodverksförvaltning
ARK_0041 Tillämpningsanvisning PDL-loggning
ARK_0044 Anvisning för Säkerhet i Drift
ARK_0045 Anvisning Autentisering

Presentationer

ARK_0032 Presentationer från utbildningar