Ärenden till Inera Arkitektur och regelverk

Nedanstående ärendetyper skickas in till Inera Arkitektur och regelverk genom Ineras kundservice. Kontakta kundservice via mejladress: bestall@inera.se. Observera att mejladressen enbart ska användas för nedanstående ärendetyper. För övriga frågor och ärenden går det bra att mejla kundservice@inera.se alternativt att använda kontaktformuläret på Ineras hemsida www.inera.se/kundservice/kontakta-oss/

Beslut om domännamn

Om det är aktuellt att skapa en ny tjänstedomän, ta först kontakt med Ineras kundservice. Skicka in ett ärende till bestall@inera.se. Skriv i ärendet att det avser "Beslut om domännamn" och beskriv vilken typ av information som ska hanteras samt inom vilken verksamhetsprocess. Inera Arkitektur och Regelverk kommer då att besluta ifall en ny tjänstedomän ska skapas, samt tilldela svenska och engelska domännamn.

Ta bort release av tjänstedomän

När en release eller ”release candidate” är inaktuell ansvarar Tjänstedomänansvarig/Tjänsteansvarig för att begära borttagning av den. Skicka in ett ärende till bestall@inera.se. Skriv i ärendet att det avser "Ta bort release av tjänstedomän".

Begäran om teknisk kvalitetssäkring

bestall@inera.se. Skriv i ärendet att det avser "Begäran om teknisk kvalitetssäkring" och angivande av namn på tjänstedomän och vilken RC som begäran avser.

Begäran om informatik,säkerhet och teknisk kvalitetssäkring

Skicka en begäran om kvalitetssäkring till Inera Arkitektur och regelverk genom att kontakta Ineras kundservice. Skicka in ett ärende till bestall@inera.se. Skriv i ärendet att det avser "Begäran om informatik, säkerhet och teknisk kvalitetssäkring" och angivande av namn på tjänstedomän och vilken RC som begäran avser.

Begäran om SAD kvalitetssäkring

Skicka en begäran om kvalitetssäkring till Inera Arkitektur och regelverk genom att kontakta Ineras kundservice. Skicka in ett ärende till bestall@inera.se. Skriv i ärendet att det avser "Begäran om SAD kvalitetssäkring".

Begär paketering och publicering av release av tjänstedomän

En release kan skapas när acceptanstesterna är genomförda i en QA-miljö (regional eller gemensam tjänsteplattform) och domänens tjänstekontrakt står inför en driftsättning i produktionsmiljö. Skapa en Tag i Git och begäran om paketering och publicering som skickas till Inera Arkitektur och regelverk genom att kontakta Ineras kundservice. Skicka in ett ärende till bestall@inera.se.. Skriv i ärendet att det avser "Begär paketering och publicering av release av tjänstedomän".