RIV Tekniska anvisningar

RIVTA (regelverk för interoperabilitet inom vård och omsorg) fungerar som en samlingssida för all teknisk information som gäller den gemensamma IT-arkitekturen. Via denna sida kommer du åt regelverk och anvisningar, källkod, tekniska beskrivningar av tjänstekontrakt, wikis, med mera.

Bakgrundsinformation

Utveckling av tjänstekontrakt

Anvisningar

Mallar

Verktyg

Utbildningar

Utveckling av e-tjänster

Anvisningar

Mallar

Exempel

Tjänsteplattform

Anvisningar

Referensimplementation

Nationella tjänsteplattformen

Den gemensamma arkitekturen utvecklas och förvaltas av Inera Arkitektur och Regelverk.