RIV Tekniska anvisningar

RIVTA (regelverk för interoperabilitet inom vård och omsorg) fungerar som en samlingssida för all teknisk information som gäller den gemensamma IT-arkitekturen. Via denna sida kommer du åt regelverk och anvisningar, källkod, tekniska beskrivningar av tjänstekontrakt, wikis, med mera.

Beslutsärenden

Pågående arbete

Gemensamma kravspecifikationer

Bakgrundsinformation

Utveckling av tjänstekontrakt

Anvisningar

Mallar

Verktyg

Utbildningar

Utveckling av e-tjänster

Anvisningar

Mallar

Tjänsteplattform

Anvisningar

Referensimplementation

Kodverk

Den gemensamma arkitekturen utvecklas och förvaltas av Inera Arkitektur och Regelverk.